Come again! Sweet love doth now invite

Přijď zas! Sladká láska nyní zve

Thy graces that refrain, to do me due delight,

tvou přízeň, která odmítá mi potěšení poskytnout

To see, to hear, to touch, to kiss, to die,

vidět, slyšet, dotýkat se, líbat, umírat,

With thee again in sweetest sympathy.

s tebou opět jen v nejsladším souznění.

 

Come again! That I may cease to mourn

Přijď zas! Bych přestat truchlit mohl

Through thy unkind disdain, for now left and forlorn.

Pro tvé bezcitné přehlížení, od teď opuštěn a ztracen,

I sit, I sigh, I weep, I faint, I die,

Sedím, vzdychám, pláči, omdlévám, umírám,

I die in deadly pain and endless misery.

Umírám v smrtelných mukách a nekonečném utrpení.

 

Gentle Love, draw forth thy wounding dart.

Vznešená Lásko, odlož své zraňující šípy,

Thou canst not pierce her heart; for I that do approve

Ty nemůžeš její srdce probodnout, to já dosvědčuji

By sighs and tears more hot than are my shafts,

Nářkem a slzami žhavějšími než střely mé

did tempt, while she for triumph laugh.

Já sváděl ji, zatímco ona smějíc se, triumfovala.

 
Kdo je připojen
Právě připojeni - hostů: 43 
poslední mesíc listopad 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 44 1 2 3 4
week 45 5 6 7 8 9 10 11
week 46 12 13 14 15 16 17 18
week 47 19 20 21 22 23 24 25
week 48 26 27 28 29 30