If my complaints could passions move,
or make love see wherein I suffer wrong.
My passions were enough to prove,
that my despair had governed me too long.
Pokud má stížnost mohla hněv vyvolat,
Či přinutit lásku zřít v čem křivdu utrpěl jsem,
Potom má vášeň byla dostatečným důkazem,
Že mne mé zoufalství příliš dlouho ovládalo.

Oh love I live and die in thee, thy grief
in my deep sighs still speaks.
Thy wounds do freshly bleed in me,
my heart for thy unkindness breaks.
Ó lásko, já žiji a umírám v tobě,
Tvé hoře v mých vzdeších stále zní.
Tvé rány právě ve mně krvácí,
Mé srdce pro tvou bezcitnost puká.

Yet thou dost hope when I despair,
and when I hope thou makst me hope in vain.
Thou sayest thou canst my harms repair,
yet for redress thou letst me still complain.
Leč mi ty dáváš naději když zoufalý jsem,
A zatímco doufám, ty mou naději marnou činíš.
Tys řekla, že můžeš mé rány zhojit,
Však místo nápravy tys nechala mne stále naříkat.

 
Kdo je připojen
Právě připojeni - hostů: 43 
poslední mesíc listopad 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 44 1 2 3 4
week 45 5 6 7 8 9 10 11
week 46 12 13 14 15 16 17 18
week 47 19 20 21 22 23 24 25
week 48 26 27 28 29 30